Ein gweledigaeth yw sbarduno twf gwyrdd ac economaidd yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Trwy bartneriaethau diwydiannol cryf, rydym yn datblygu ymchwil blaenllaw’r byd gan FLEXIS ac yn ariannu prosiectau arloesol yn rhannol i roi atebion sero net a sbarduno twf economaidd

Rhagor o wybodaeth Prosiectau partneriaeth
People

Welcome on-board Dr Brian Wee

Dr Wee has been seconded to FLEXISApp from the industrial partner, Maiple. His role at FLEXISApp is vital to the partnership project's success and will add industrial strength and knowledge to the project's research and academic focus.

Darllenwch Fwy
Funding

Gwres nid gwastraff: ymchwil newydd i ystyried ailddefnyddio gwres gwastraff o fyd diwydiant

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe a Tata Steel yn rhan o brosiect newydd i ymchwilio i’r posibilrwydd o ailafael mewn gwres gwastraff o fyd diwydiant er mwyn ei ailddefnyddio. Gall diwydiannau trwm ryddhau hyd at hanner yr ynni y maent yn ei ddefnyddio fel gwres gwastraff. Mae gwaith dur Port Talbot yn cynhyrchu digon o

Darllenwch Fwy
People Research Group

Tair prifysgol o Gymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu datrysiadau sero net a sbarduno twf economaidd

Building on the success of the ongoing 5 year FLEXIS research programme, FLEXISApp brings together industry, government and expertise from three leading schools of engineering in Wales.

Darllenwch Fwy

Ein Partneriaid